شرکت تبلیغاتی مبلغان در کانون گروه مبلغان قرار دارد. شرکتهای دیگر تشکیل دهندۀ این گروه عبارتند از: موسسۀ پژوهشهای بازرگانی و افکارسنجی اطلاعات فردا (شرکت تحقیقات بازاریابی)، و انتشارات مبلغان. شرکت تبلیغاتی مبلغان در سال 1365 تاسیس شده و شرکتی با خدمات کامل (Full Services) است و کلیه خدمات مشاوره، برنامه ریزی و اجرای پروژه های تبلیغاتی و روابط عمومی را با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان باتجربه و خلاق ارائه می دهد.

بیشتر

مبلغان یکی از پراعتبارترین آژانس های تبلیغاتی در ایران محسوب می شود. " ما با خلاقیت و اثربخشی منحصر به فرد که از جوهره و فلسفۀ سازمانی مان نشأت می گیرد در تبلیغات ایران پیشرو هستیم، موفقیتهای ما ریشه در کارکنان خلاق، متعهد و وفادارمان دارد. کارکنانی که بسیاری از برندهای معروف ایرانی را از بدو تولد تا مراحل رشد و تکوین با خلق ایده ها و برنامه های تبلیغاتی مؤثر هدایت کرده اند." گروه مبلغان شهرت خوبی در پشتیبانی از مشتریان خود دارد. مشتریانی که سابقۀ سال ها همکاری مستمر با مبلغان دارند. تیم با تجربۀ ما با شناختی که از بازارهای ایران، عادات و نیازهای مصرف کنندگان ایرانی دارد و با بهره گیری از نتایج تحقیقات بازاریابی مستمر و پویا، کمپین های تبلیغاتی علمی و اثربخشی را برای مشتریان خود خلق می کند، کمپین هایی که بیشترین منافع را برای مشتریان به همراه دارد.

کمتر

فلسفه کسب و کار ما شامل فرهنگ، ماموریت، چشم انداز، و باور سازمانی ما است که در تصویر منحصربه فرد برند با تاثیری جاودانه در اذهان ترکیب می شود.

+فرهنگ ما
فرهنگ سازمانی ما مبتنی بر محبت، صداقت، اعتماد، سخت کوشی و پشتکار، تعهد، عدم تبعیض، وفاداری، خلاقیت، کیفیت، و فعالیتهای مشتری محور است و این فرهنگ در کارکنان متخصص ما متبلور شده است، کارکنان ماهری که ارزشمندترین داراییهای ما هستند. ما بطور جدی در فعالیتهای داوطلبانه و خیرخواهانه مشارکت می کنیم و کمپینهای خیرخواهانه را توسط پشتیبانی فضای رسانه های آزاد در جامعه برنامه ریزی و اجرا می کنیم.

+ماموریت ما
ماموریت ما ارائه خدمات تبلیغاتی متنوع و متناسب با نیازهای اساسی بنگاه ها به تبلیغات علمیِ هدفمند و ترفیع بازاریابی به منظور حداکثرسازی کمی و کیفی آگاهی و دانش، دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، و کارایی و اثربخشی از طریق بهره بردن از خلاقیت، نوآوری، و آخرین فنّاوری روز در انطباق با ارزشها و اصول اخلاقی است.

+چشم انداز ما
چشم انداز ما باقی ماندن در رتبه و موقعیت بهترین و برجسته ترین شرکتهای حوزه تبلیغات در ایران و تبدیل شدن به شرکتی پیشرو با بالاترین استانداردهای بین المللی برای مشاوره و ارائه خدمات به شرکتهای داخلی و خارجی است.

+باور ما
ما به نوعی از همکاری باور داریم که شراکتی استراتژیک، پایدار، و بلند مدت را برآورده کند و در این راستا بر ماموریت بنیادین مان که راهکارها و راه حلهای مدرن، به صرفه، یکپارچه، موثر، و هوشمند را فراهم می کند، متمرکز هستیم تا ابتدا به اهداف عالی تعیین شده در ماموریت و در نهایت به چشم انداز بزرگ و باشکوه مان دست یابیم.
در دنیای پرهیاهوی تبلیغات که پیرامون ما را فرا گرفته است، آژانس تبلیغاتی مبلغان نقش فانوس دریایی را بازی می کند و مانند هدایتگری مطمئن، مسیر صحیح را نمایش می دهد. راه حلهای کلیدی ما در حوزه تبلیغات که به درستی برندها و کسب و کارها را هدایت می کنند، عبارتند از:

+تحقیقات بازاریابی، تحلیل و بینش :
کمک به مشتریان به منظور درک نگرشها و رفتارهای درحال تغییر و ارزیابی اثربخشی و نتایج استراتژیها و راهکارهای پیشنهادی ما

+رسانه های اجتماعی :
فعالیتهای ما در حوزه رسانه های اجتماعی به بنگاه ها و سازمانها کمک می کند تا آگاهی عمومی از نقش و تاثیر فعالیتهای اقتصادی آنان افزایش یابد، ارتباطات تعاملی ایجاد شوند، تمایل مشتریان به خرید محصولات پایدار تحریک شود، و فعالیتهای خیرخواهانه ترویج یابند

+برند و زنجیره ارزش :
برنامه ها و فعالیتهای منحصربه فرد ما باعث خلق ارزش افزوده و هم افزایی برای برندها و کسب و کارها می شود و با تقویت برندها، نوآوری پایدار را به ارمغان می آورد

+توسعه روابط کسب و کارها و ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی :
طراحی و اجرای پروژه های روابط عمومی در تعامل با کمپین های تبلیغاتی به یکپارچه سازی ارتباطات بازاریابی (IMC) کمک کرده و می تواند منجر به وفاداری به برند و اعتماد بین بنگاه اقتصادی و مشتری و در نهایت افزایش فروش گردد.
اثربخشی فوری یک کمپین تبلیغاتی موفق بسیار شبیه به عملکرد گویهای آونگ نیوتن است که با هر ضربه تبلیغاتی می توان بازخورد سریع آن را در جهتی دیگر و در جامعه مخاطبان هدف حس کرد. سرعت و اثربخشی مثبت کمپینهای تبلیغاتی انجام شده که توسط شرکت تبلیغاتی مبلغان طراحی می شوند، بوضوح سودمند و محسوس هستند که در نهایت به مزیت رقابتی پایدار و بهره وری می انجامد. همان گونه که موسس گروه مبلغان ( آقای دکتر مجید دوخته چی زاده ) بیان نموده اند : "تبلیغات هنر ساختن تیزر تلویزیونی و یا طراحی آگهی روزنامه ای نیست. اولی کار فیلم سازان و دومی کار طراحان است. تبلیغات، هنر تدوین کمپین تبلیغاتی برنده است."
کارکنان متخصص و ماهر و تجربیات و بینش غنی و منحصربفرد ما، ارزشمندترین داراییهای ما محسوب می شوند که طی سالها کار و تلاش حرفه ای، گنجینه با ارزش ما را تشکیل می دهند و این گنجینه، هم افزایی سازمانی را به همراه دارد که به موفقیت و کامیابی منجر می شود. ما پیشنهاد می کنیم کسب و کار خود را با ما شروع کنید تا بتوانید به این گنجینه ارزشمند دست یابید.